Klaudyna Bajon

image

Pedagog Specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia o trzech kierunkach: wczesna interwencja, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie oraz wychowanie przedszkolne.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • „"Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” Fundacja Synapsis
 • „"Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych i terapeutyczno- edukacyjnych” Fundacja Synapsis
 • „"Trening umiejętności społecznych” Fundacja Synapsis
 • „"Profil Psychoedukacyjny” Fundacja Synapsis
 • „"Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” M.Karga
 • "MAKATON- program rozwoju komunikacji” B. Kaczmarek
 • konferencja S. Wertz :” Autyzm – specyficzne potrzeby, kompleksowa terapia”
 • „Zabawy rodzinne, pomysły muzyczne, ruchowe i sportowe na zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców” AJAK
Doświadczenie zawodowe:

 • Od 2009 roku praca w Fundacji Synapsis - prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych z dziećmi z autyzmem w wieku 2 – 7 lat;
 • Od 2008 roku praca w Centrum Aktywnego Rozwoju Baby City jako wychowawca grupy integracyjnej, a do chwili obecnej terapeutka dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • 2007 praca w Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych: prowadzenie zajęć muzycznych z instrumentem z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie- indywidualnie oraz grupowo; praca w Centrum Usług Pedagogicznych- prowadzenie indywidualnej terapii małych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (włączając w to dysfunkcje rozwojowe oraz różne rodzaje niepełnosprawności).