Olga Obsznajczyk

image

Magister filologii polskiej, logopeda.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • "Szkolenie I stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej."
 • "Anatomia, fizjologia i patologia słuchu i równowagi u dzieci".
 • "Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block".
 • "Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój dziecka".
 • "Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postępowania diagnostyczno- terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych , motorycznych i sensorycznych u dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym według koncepcji NDT- Bobath "
 • " Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Standardy diagnostyki oraz terapii neurologopedycznej w zakresie wczesnych funkcji oralnych noworodków i niemowląt.
 • " Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej"
 • "Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania"
 • "Terapia ręki"
 • "Diagnoza i terapia dyskalkulii, specyficznych trudności w nauce matematyki".
Doświadczenie zawodowe:

Przez 2 lata pracowała jako konsultantka metody A. Tomatisa i terapeutka wspomagająca przy pracy multimedialnym programem Fast ForWord w Centrum Audio - Psycho - Fonologii ESPACE. Terapeutka na turnusach wyjazdowych i osoba współuczestnicząca w szkoleniach z zakresu metody treningu słuchowego A.Tomatisa. Obecnie prowadzi terapię logopedyczną w Centrum Terapeutycznym ,,UniqueCenter".

W aCentrum prowadzi następujące terapie i zajęcia:
 • terapię logopedyczną
 • terapię taktylną
 • terapię ręki