GRAFOMOTORYKA W PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM SZKOLNYM.

GRAFOMOTORYKA W PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM SZKOLNYM.

W programie:
1. Baza umiejętności grafomotorycznych (omówimy sobie co jest ważne dla prawidłowego rozwoju tych funkcji oraz jak je wspierać, z podaniem konkretnych ćwiczeń - zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej)
2. Chwyt narzędzia pisarskiego (szczegółowo omówimy ułożenie rąk, zapoznamy się z arkuszami obserwacyjnymi chwytu narzędzia pisarskiego, szeroko omówimy przyczyny nieprawidłowych ustawień- dużo szerzej i bardziej szczegółowo niż na pierwszym stopniu Terapii ręki) - zachęcam do zebrania ze sobą zdjęć lub filmów dzieci z nieprawidłowymi ustawieniami.
3. Zdobywanie umiejętności wycinania nożyczkami.
4. Wsparcie dziecka leworęcznego.
5. Rodzaje mas plastycznych do wykorzystania w terapii - zasady wprowadzania oraz przepisy na masy "własnej roboty".
6. Motoryka mała w dysleksji.
7. Pomysły na pracę domową dla całej rodziny.

Uwaga: szkolenie dla osób które mają certyfikat ukończenia Terapii ręki I stopnia według PTR autorstwa W.Bartkiewicz i A.Giczewskiej

Prowadzący: Wioletta Bartkiewicz
Miejsce: Warszawa Data szkolenia: 12 września 2015 r (sobota).
Koszt: 250 zł

Zapisy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.