Metody Ruchu Rozwijającego

Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.

Metoda ta ma za zadanie zaspokojenie naturalnych potrzeb dziecka. Ćwiczenia i zabawy mają zastosowanie we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dziecka. Założeniem jest rozwijanie przez ruch:

W czasie ćwiczeń i zabaw metodą W. Sherborne dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która go otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować z partnerem i z grupą.

Szkolenie prowadzą:

Małgorzata Mroziak - trener, nauczyciel Ruchu Rozwijającego, posiada certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu.

Szkolenie Io uprawnia do:
Wykorzystania metody w pracy terapeutycznej i jest przygotowaniem do pracy metodą Ruchu Rozwijającego. Podczas szkolenia Io uczestnicy zapoznają się z założeniami teoretycznymi oraz odbywają się sesje ruchowe z udziałem uczestników, pod okiem prowadzących tworzą własne scenariusze zajęć oraz mogą obserwować sesje na materiale filmowym.

Wymagania:

1. 100% frekwencja, proszę właściwie zaplanować podróż.

2. Aktywny udział w aktywnościach ruchowych i częściach teoretycznych.Stan zdrowia odpowiadający tym wymaganiom.

3. Strój sportowy.

4. 70 % zajęć to zajęcia ruchowe.Wykłady, warsztaty - czas trwania 13 godzin dydaktycznych - 45 min (2 dni)
Koszt - 380 zł