Zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych)

Zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) to terapia adresowana do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego.Zajęcia są prowadzone w grupie 3-4 dzieci przez dwóch terapeutów i skupiają się na rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności kontaktów interpersonalnych i współdziałania.

Dodatkowo realizowana jest między innymi poprawa małej i dużej motoryki oraz umiejętności skupienia uwagi przy zadaniach stolikowych. W zajęciach wykorzystujemy też elementy Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne i arteterapii. Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę kontaktów dziecka z otoczeniem, tak z rówieśnikami jak i z dorosłymi i wprowadzenie go w podstawowe zasady panujące w życiu społecznym - kontakt wzrokowy, kontakt fizyczny podczas zabaw w kole, witanie się i żegnanie, odraczenie zachowań w oczekiwaniu na swoją kolej, społecznie akceptowane wyrażanie emocji, współpracę przy wykonywaniu zadań w kilka osób itd.