Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w wybranych przez Państwa szkoleniach należy:

I krok: Wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line znajdujący się przy konkretnym szkoleniu na stronie internetowej www.acentrum.pl

II krok: Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 50zł na nasze konto w  treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę i termin szkolenia.

Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z wpisaniem uczestnika na listę danego szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, więc o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

BRE BANK 03 1140 2004 0000 3102 7485 0342


Acentrum Szkolenia A.Giczewska W. Bartkiewicz

ul. Sobieskiego 6 lok 71

02-957 WarszawaW przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.

Na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową o szczegółach szkolenia.

Na 10 dni przed planowanym terminem szkolenia należy dokonać całkowitej opłaty za dane szkolenie.