Zabawy fundaMentalne

Zabawy fundaMentalne to program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Wykorzystujemy w swojej pracy Zabawy, gdyż mają znaczący wpływ na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. Dziecko rodzi się z liczbą komórek mózgowych, która jest wystarczająca do osiągania sukcesów. Ale nie liczba komórek decyduje o inteligencji, a liczba połączeń stworzonych pomiędzy tymi komórkami. Połączenia te są tworzone poprzez doświadczenia i myśli, którymi terapeuta, rodzic, opiekun pobudza dziecko, tworząc we wczesnym okresie rozwoju bogate i stymulujące środowisko.

metoda

Jedną z podwalin programu jest teoria Howarda Gardnera, badacza z Uniwersytetu Harvarda, według której człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, muzyczną, przestrzenną, interpersonalną, intrapersonalną, ruchową i przyrodniczą. Każdą z nich można rozwinąć, nawet u najmłodszych dzieci. Cała wiedza zdobyta w późniejszym okresie życia dziecka będzie oparta na fundamencie zbudowanym w pierwszych latach życia. Dzięki programowi otrzymujemy informacje na temat wrodzonych talentów i zdolności dziecka oraz zbiór pomysłów, jak je rozwinąć. Sposobem są urozmaicone i dobrze zaplanowane zabawy, które angażują wszystkie zmysły dziecka. Program spełnia rolę kompendium z zakresu wczesnej i wszechstronnej edukacji małego dziecka i jest połączeniem wielu metod, np. do nauki czytania została wykorzystana metoda czytania globalnego Glenna Domana, a przy zabawach kształtujących umiejętność pisania i umiejętności matematyczne - elementy metody Marii Montessori.

Program stworzony został w Wielkiej Brytanii przez dwóch badaczy w dziedzinie nowoczesnej edukacji: Colina Rose'a i Gordona Drydena (współautor książki Rewolucja w uczeniu). Program zyskał pozytywną rekomendację m.in. prof. dr hab. Marty Bogdanowicz (psycholog dziecięcy), R. Czabaj Przewodniczącej PTD, dr Marii Piszczek z CMPPP, oraz wielu innych autorytetów z dziedziny pedagogiki i psychologii rozwojowej.