Turnus rehabilitacyjny ogólnousprawniający 2018

Zapraszamy na turnus rehabilitacyjno-terapeutyczny dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi 2018.

 

Termin Turnusu: 29.07 - 10.08.2018 (13 dni)

Miejsce: Hotel Przedwiośnie Mąchocice Kapitulne

Koszt turnusu (dla dziecka i opiekuna): 6400zł

Podczas turnusu będą prowadzone różnorodne terapie i zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne.

Cele turnusu:

 • Całościowe wsparcie rozwoju dziecka, uwzględniające sferę poznawczą, ruchową, społeczną i emocjonalną
 • Dostarczenie dzieciom niezbędnych doświadczeń, które będą stymulować ich dalszy rozwój
 • Dobranie dla dziecka najbardziej efektywnych metod terapii ze wskazaniem ich kontynuowania po turnusie
 • Zapoznanie rodziców z nowymi, efektywnymi programami i metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi.

Turnus przeznaczony jest dla dzieci z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • autyzmem (również syndromem Asperger'a),
 • zespołem Downa i innymi wadami wrodzonymi,
 • nadaktywnością psychoruchową (ADD, ADHD),
 • epilepsją (również Zespołem Westa),
 • zaburzeniami koncentracji i motywacji
 • opóźnieniem w rozwoju intelektualnym

W programie turnusu:

 • rehabilitacja ruchowa i stabilizacja postawy nastawiona na normalizację napięcia mięśniowego, doskonalenie koordynacji i równowagi
 • zajęcia edukacyjne (wspomaganie rozwoju umysłowego)
 • ADL – Activities of Daily Living – zajęcia prowadzone w małych grupach nastawione na kształtowanie i doskonalenie umiejętności samoobsługowych oraz samodzielne wykonywanie czynności dnia codziennego (mycie się, ubieranie, dbanie o higienę osobistą, samodzielne przygotowywanie i spożywanie posiłków, korzystanie z toalety itp.)
 • Terapia ręki prowadzone według autorskiego programu W Bartkiewicz i A. Giczewskiej „PTR”
 • dogoterapia - zajęcia z udziałem psa prowadzone w małych grupach nastawione na rozwój sfery emocjonalnej, poznawczej i ruchowej oraz stymulację sensoryczną ciała dziecka.
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzone w małych grupach, w czasie których dzieci będą ćwiczyć i bawić się w rytmie muzyki, doskonaląc w ten sposób koordynację i równowagę całego ciała.
 • „Radosne igraszki”  zajęcia, w czasie których dzieci w małych grupach będą się bawić, uaktywniać  ciało i zmysły. Będą wspólnie odkrywać świat kształtów, dźwięków i kolorów. Wykorzystamy do tego przedmioty codziennego użytku ale także zupełnie nowe, nietypowe pomoce.

Koszt obejmuje 13 dniowy pobyt z wyżywieniem dla uczestnika turnusu i jego opiekuna oraz minimum 40 zajęć terapeutycznych dla dziecka (zajęcia 45 i 30 minutowe). Zakwaterowanie w hotelu** w pokojach 2 z łazienką, w budynku przystosowanym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA TURNUS

Turnus letni:

Wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: 

aCentrum Aneta Giczewska

ul. Międzyrzecze 13; 03-043 Warszawa

lub mailem na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dołączenie do formularza kserokopii wszelkich dokumentów oraz diagnoz medycznych dotyczących problemów uczestnika turnusu.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 606 624 599 lub mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dane do przelewu:

aCentrum Aneta Giczewska
ul. Międzyrzecze 13; 03-043 Warszawa

mBank 33 1140 2004 0000 3002 3686 7464