TURNUS USPRAWNIAJĄCY MAŁĄ MOTORYKĘ „TERAPIA RĘKI”

TURNUS USPRAWNIAJĄCY MAŁĄ MOTORYKĘ „TERAPIA RĘKI”

30.07-12.08.2017r

Zapraszamy Państwa wraz z dziećmi na dwutygodniowy turnus nastawiony na intensywne usprawnianie małej motoryki.

Turnus odbędzie się w Hotelu PRZEDWIOŚNIE k/Kielc  http://www.hotelprzedwiosnie.pl/

Na turnus zapraszamy dzieci w wieku 2-10 lat z zaburzeniami małej motoryki;

- dzieci wykazujące trudności szkolne szczególnie z zakresu grafomotoryki;

- dzieci mające problemy z nauką czynności samoobsługi (zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, jedzenie itp.);

- dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego;

- dzieci niechętnie podejmujące czynności manipulacyjne i niewykazujące chęci do prac plastycznych (lepienie z plasteliny, malowanie, wycinanie);

- dzieci mające problemy z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych;

- dzieci z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej;

- dzieci wykonujące czynności manualne niedbale, szybko lub zbyt wolno.

W programie turnusu:

- szczegółowa diagnoza zaburzeń małej motoryki przeprowadzona według autorskiego programu W Bartkiewicz i A. Giczewskiej „PTR”

- intensywne zajęcia terapii ręki prowadzone według autorskiego programu W Bartkiewicz i A. Giczewskiej „PTR”

- zajęcia stabilizacji postawy nastawione na normalizację napięcia mięśniowego, doskonalenie koordynacji i równowagi

- zajęcia usprawniająco-korekcyjne na basenie prowadzone indywidualnie oraz w małych grupach

- terapia widzenia – zajęcia indywidualne nastawione na usprawnianie koordynacji oko-ręka

- grafomotoryka - zajęcia indywidualne przygotowujące rękę do wykonywania precyzyjnych ruchów oraz prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego.

- zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzone w małych grupach, w czasie których dzieci będą ćwiczyć i bawić się w rytmie muzyki, doskonaląc w ten sposób koordynację i równowagę całego ciała.

- ADL – Activities of Daily Living – zajęcia prowadzone w małych grupach nastawione na kształtowanie i doskonalenie umiejętności samoobsługowych oraz samodzielne wykonywanie czynności dnia codziennego (mycie się, ubieranie, dbanie o higienę osobistą, samodzielne przygotowywanie i spożywanie posiłków, korzystanie z toalety itp.)

-dogoterapia- zajęcia z udziałem psa prowadzone w małych grupach nastawione na rozwój sfery emocjonalnej, poznawczej i ruchowej oraz stymulację sensoryczną ciała dziecka.

- „Radosne igraszki”  zajęcia, w czasie których dzieci w małych grupach będą się bawić, uaktywniać  ciało i zmysły. Będą wspólnie odkrywać świat kształtów, dźwięków i kolorów. Wykorzystamy do tego przedmioty codziennego użytku ale także zupełnie nowe, nietypowe pomoce.

Dodatkowo w trakcie turnusu odbędą się:

- dwa wykłady dla rodziców/opiekunów, w trakcie których omówione zostaną założenia i podstawy Programu Terapii Ręki PTR

-Sportowa Olimpiada Rodzina- zabawy i rozgrywki sportowe dla chętnych rodzin z dziećmi

- kolacja grillowa połączona z wieczorkiem tanecznym dla dzieci

- pokój zabaw dla dzieci- miejsce, w którym dzieci będą mogły spędzać czas między zajęciami. Wspólnie  z animatorem będą oglądać bajki, wykonywać prace plasyczne i przygotowywać stroje na bal.

Cele turnusu:

- normalizacja napięcia mięśniowego

- wspomaganie precyzyjnych ruchów ręki

- poprawa umiejętności chwytu i manipulacji

- doskonalenie umiejętności skupiania wzroku i koordynacji oko-ręka

- zwiększenie sprawności ruchowej całej kończyny górnej

- doskonalenie umiejętności koordynacji obu rak podczas prac manualnych

- osiąganie samodzielności w podstawowych czynnościach samoobsługi i życia codziennego

- poprawa koncentracji

- wspomaganie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy w trakcie wykonywania prac plastycznych i grafomotorycznych

- zachęcenie dzieci do zabaw plastycznych i manipulacyjnych

- Poznanie nowych zabaw, gier, technik plastycznych oraz zabawek pomocnych w usprawnianiu małej motoryki

- stwarzanie możliwości do zawierania nowych znajomości, przyjaźni oraz integracji w grupie rówieśników.

Koszt turnusu: 6000zł

W cenę wliczone są wszystkie zajęcia terapeutyczne dla dziecka (około 50 zajęć w trakcie całego turnusu), pobyt i wyżywienie (3 posiłki dziennie) dla dziecka i jednego opiekuna. Zakwaterowanie w 2-osobowym pokoju z łazienką.

Formularz zgłoszeniowy

Dostępny na stronie: www.acentrumszkolenia.pl oraz www.acentrum.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy.